Elektromiografia powierzchniowa (EMG)

Elektromiografia powierzchniowa (EMG) jest nowoczesną metodą oceny aktywności mięśni, która w odróżnieniu od elektromiografii igłowej ma nieinwazyjny charakter. Za pomocą elektrod umieszczanych na skórze lub wewnątrz jam ciała możemy na ekranie komputera obserwować czy dana grupa mięśniowa jest aktywna i w jakim stopniu.

Dzięki temu elektromiografia znajduje zastosowanie przede wszystkim w rehabilitacji, sporcie i ergonomii. Obszarem, gdzie metoda ta sprawdza się szczególnie dobrze jest urorehabilitacja, czyli rehabilitacja nietrzymania moczu. Urządzenie umożliwia ocenę osłabienia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową mikcję (oddawanie moczu). Pozwala również znacząco zwiększyć powodzenie terapii ponieważ umożliwia monitorowanie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń. Świadoma aktywacja mięśni dna miednicy, która stanowi fundament rehabilitacji, przysparza wielu osobom problemów. Dzięki wykorzystaniu elektromiografii pacjentka może na ekranie komputera obserwować czy robi to prawidłowo.