Anna Afeltowicz

Fizjoterapeutka, tancerka, choreografka, instruktorka fitness, nauczycielka, a prywatnie szczęśliwa mama. W swoim życiu kieruję się zasadą "problem to nic innego jak sytuacja, wymagająca kreatywnego rozwiązania"

W dziedzinie fizjoterapii posiadam bogate doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi. Specjalizuję się w rehabilitacji ortopedycznej i uroginekologicznej, jednak moim nadrzędnym celem jest pomoc każdemu pacjentowi bez względu na charakter schorzenia. Jestem zwolenniczką indywidualnego i holistycznego podejścia do człowieka, ponieważ żadna część naszego ciała nie funkcjonuje w oderwaniu od całego organizmu. Praca jest moją pasją i dlatego nieustannie się szkolę i rozwijam, by móc jak najefektywniej rozwiązywać problemy pacjentów. Mam jednak świadomość, że nie ma lepszej szkoły niż doświadczenie.

Moją drugą pasją jest taniec i sport. Od ponad 10 lat współpracuję z Pracownią Tańca Współczesnego PRYZMAT. Prowadzę także indywidualne i grupowe treningi funkcjonalne oraz zajęcia fitness.

Dzięki kilkuletniej współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wielokrotnie prowadziłam również warsztaty i szkolenia na temat profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji dla firm, szkół oraz grup zorganizowanych.

 1. Diagnostyka różnicowa.
 2. Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, fizjoterapia okresu ciąży i pooperacyjna.
 3. Diagnostyka i leczenie zachowawcze Wysiłkowego Nietrzymania Moczu.
 4. SEMG w badaniach naukowych.
 5. Wykorzystanie zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback'u EMG w reedukacji funkcjonalnej.
 6. The Redcord Education Program NEURAC 1.
 7. KINETIC CONTROL - Kręgosłup Lędźwiowy-diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia.
 8. Taping and more - kurs podstawowy i rozszerzony.
 9. PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - kurs podstawowy.
 10. Diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach.
 11. Rehabilitacja oparta na dowodach naukowych - rehabilitacja w urazach sportowych barku.
 12. Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii.
 13. Kończyna dolna - diagnostyka i terapia tkanek miękkich w kontekście postępowania w urazach i dysfunkcjach. 
 14. Diagnostyka, podział na grupy oraz odtwarzanie kontroli motorycznej odcinka szyjnego i obręczy barkowej KINETIC CONTROL.
 15. Brian Mulligan's Concepts, A. 
 16. Kurs masażu klasycznego.
 17. Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę licencjacką na uczelni (16.07.2010 r.) - tytuł pracy "Wpływ bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa na ruchomość klatki piersiowej".
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na uczelni (14.07.2012 r.) - tytuł pracy "Wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej do czynnościowej oceny układu ruchu u dzieci".
 • I nagroda podczas VI WIOSNY Z FIZJOTERAPIĄ Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych (20.04.2012 r.): Afeltowicz A., Pawłowska P., Czaprowski D., "Ocena powtarzalności. zgodności i rzetelności pomiarów aktywności prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym za pomocą EMG".
 • II nagroda podczas V WIOSNY Z FIZJOTERAPIĄ Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych (06.12.2010r.): Afeltowicz A., Gębicka A., Czaprowski D., "Aktywność mięśni brzucha podczas wybranych ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu".
 • I nagroda podczas VI Sesji Studenckich Kół Naukowych OSW (06.12.2011 r.) za pracę: Afeltowicz A., Gębicka A. "Aktywność mięśni brzucha podczas wybranych ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu".
 1. Czaprowski D., Afeltowicz A., Gębicka A., Pawłowska P., Kędra A., Burrios C., Hadała M.2013. Abdominal muscle EMG-activity during bridge exercises on stable and unstable surfaces. Physical Therapy in Sport - praca przyjęta do druku, dostępny online od 27.09.2013 r. (IF 1,37).
 2. Białobrzeska K., Afeltowicz A., Sitarski D., Czaprowski D. 2012. Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci. Szkice Humanistyczne, tom XII, nr 3 : 191-203.
 3. Afeltowicz A., Czaprowski D., Gębicka A. 2010. Wpływ bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa na ruchomość klatki piersiowej. Postępy rehabilitacji 4: 23-27.
 4. Kolwicz A., Afeltowicz A., Czaprowski D. 2010. Wykorzystanie współczynnika zgięcie-wyprost mierzonego metodą sEMG w diagnostyce zaburzeń układu ruchu u dzieci – doniesienie wstępne. Szkice Humanistyczne, tom X, nr 4: 253-264.
 • VIII Olsztyński Dzień Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 21.04.2012 r.. Tytuł pracy: „Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci”.
 • Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych V Wiosna z fizjoterapią. Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 20.04.2012 r. Tytuł pracy: „Ocena powtarzalności, zgodności i rzetelności pomiarów aktywności prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym za pomocą elektromiografii powierzchniowej”.
 • XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 6-8.05.2011r. Tytuł pracy: „Wpływ bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa na ruchomość klatki piersiowej”.
 • Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych V Wiosna z fizjoterapią „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 15.04.2011 r. Tytuł pracy: „Aktywność mięśni brzucha podczas wybranych ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu”.
 • VI Sesja Studenckich Kół Naukowych OSW, Olsztyn 06.12.2011r. Tytuł pracy: „Aktywność mięśni brzucha podczas wybranych ćwiczeń na stabilnym i niestabilnym podłożu”.
 • VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 28-30.05.2010 r. Tytuł plakatu: „Skuteczność i efektywność ćwiczeń gibkościowych weryfikowanych w oparciu o test „siąść i dosięgnąć” (Sit and Reach Test)”.
 • VI Olsztyńskie Dni Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 22.05.2010 r. Tytuł pracy: „Wykorzystanie współczynnika zgięcie-wyprost mierzonego metodą sEMG w diagnostyce zaburzeń ruchu u dzieci – doniesienie wstępne”.
 • Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „IV Wiosna z fizjoterapią. Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 16.04.2010 r. Tytuł pracy: „Wykorzystanie współczynnika zgięcie-wyprost mierzonego metodą sEMG w diagnostyce zaburzeń postawy ciała u dzieci. Doniesienie wstępne”.
 • IV Sesja Studenckich Kół Naukowych OSW, Olsztyn 8.12.2009 r.. Tytuł pracy: „Efektywność ćwiczeń gibkościowych”.